Privacy beleid

Privacyverklaring

Via de salon, opleidingen en webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Claudia’s Beauty and Nails acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking wordt er geconformeerd aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Claudias Beauty and Nails duidelijk vermeld met welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doet Claudias Beauty and Nails via deze privacyverklaring;
 • Claudias Beauty and Nails de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Claudias Beauty and Nails u eerst zal vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Claudias Beauty and Nails passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Claudias Beauty and Nails uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Claudia’s Beauty and Nails is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld worden en worden gebruikt en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

In de salon, voor de opleiding en in de webshop worden bepaalde gegevens gevraagd. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven worden bewaard, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Claudias Beauty and Nails worden verstrekt om te verwerken.

De volgende gegevens worden bewaard voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bij natuurlijke personen, het geslacht en geboortedatum.
 • KvK-nummer

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij Claudia Beauty and Nails een bestelling plaatst, wordt voor de afhandeling daarvan gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Claudias Beauty and Nails kan u, naast de informatie op de website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per E-mail
 • Via Social Media

Contactformulier en nieuwsbrief

Claudias Beauty and Nails biedt via de webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Claudias Beauty and Nails biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Claudias Beauty and Nails publiceert uw klantgegevens niet.

Advertenties

Het is mogelijk dat de webwinkel van Claudias Beauty and Nails advertenties vertoont.

Verstrekking aan derden

Claudias Beauty and Nails kan uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Ook zij hebben zich te houden aan de Europese privacyregels.

De in de webwinkel van Claudias Beauty and Nails zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Claudias Beauty and Nails neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaart Claudias Beauty and Nails de gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Claudias Beauty and Nails kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Claudias Beauty and Nails raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Claudias Beauty and Nails behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacy beleid van Claudias Beauty and Nails of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Claudias Beauty and Nails opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door Claudias Beauty and Nails wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kan Claudias Beauty and Nails u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Claudias Beauty and Nails  u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Claudia’s Beauty and Nails

De Amstel 68G

8253 PC DRONTEN

Email: info@claudiasbeauty.nl

Telefoon: +31 644411744

 

0
  0
  Jouw winkelmand
  Je winkelwagen is leegTerug naar shop